آدرس:

ایران _ خراسان رضوی _ مشهد

تلفن تماس:

09029209797

ایمیل:

kahoo.ksd@gmail.com

تخم کبک خوراکی

فروش تخم نطفه دار و جوجه قرقاول و کبک